Adresát:

 

Miele, spol. s r. o.

Plynárenská 1

821 09 Bratislava

 

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

 

Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o nákupe tovaru

 

..............................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................

 

(tu doplňte, o aký tovar sa jedná – označenie, typ, číslo).

 

Tento tovar som objednal na základe objednávky č. .............................. dňa ...................................

 

Meno a priezvisko zákazníka..................................................................................................................

 

Adresa zákazníka ..................................................................................................................................

 

Telefonický kontakt na zákazníka ......................................................................................................

 

Dátum ..................................................................................................................................................

 

Podpis zákazníka .............................................................................................................................Odstúpenie od zmluvy