Dodacie podmienky, Miele s.r.o. 

(bod 5 až 7 VOP)


5. Dodanie tovaru

5.1 Dodanie tovaru sa uskutočňuje na náklady zákazníka na ním uvedenú dodaciu adresu prostredníctvom prepravnej spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o., ak nie je ďalej uvedené inak. Ak sa Miele a zákazník - spotrebiteľ nedohodnú inak, Miele je povinná objednávku zákazníka - spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia. Ak Miele nemôže objednaný tovar dodať, je povinná o tom bezodkladne informovať zákazníka - spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu, ak bola zaplatená, resp. sa s ním dohodnúť na náhradnom plnení, ak s tým zákazník - spotrebiteľ súhlasí.
5.2 Náklady na dodanie tovaru činia 5,50 EUR (jednotná sadzba) za jednu objednávku a budú pripočítané k cene tovaru. Pri objednávke nad 100,- EUR je dodanie zdarma. Dodanie tovaru sa realizuje iba v rámci SR.
5.3 Miele k cene tovaru neúčtuje balné.

6. Cena

6.1 Aktuálna cena tovaru vrátane DPH je uvedená priamo na stránkach shop.miele.sk a platí iba pre tovar objednaný prostredníctvom internetu. Miele si vyhradzuje právo cenu tovaru kedykoľvek zmeniť. Pre určenie ceny tovaru je rozhodujúca cena uverejnená na shop.miele.sk v deň uzatvorenia zmluvy.

7. Spôsoby úhrady

7.1 Kúpna cena tovaru musí byť zaplatená najneskôr pri dodaní a prevzatí tovaru, ak nie je v článku 7.2 týchto VOP uvedené inak.
7.2 Kúpnu cenu možno uhradiť:
- online platobnou kartou VISA alebo MasterCard prostredníctvom platobného systému Ingenico
- dobierkou do výšky kúpnej ceny 550,- EUR; v prípade úhrady ceny za tovar dobierkou, uhradí tiež zákazník spoločnosti Miele náklady spojené s týmto spôsobom úhrady, ktoré sú 0,80 EUR
- platbou vopred na účet Miele na základe zaslanej faktúry - platí pre výšku kúpnej ceny nad 370,- EUR.